English Česky


provozovna :
Potoční 170
Kutná Hora
mapa
tel: 734 374 474 info@martenzit.cz
     Martenzit - zpět na úvod
úvod

tento rok jsme zpracovali již více než 50 000 kusů
na trhu jsme již více než 25 let - 00dní 00hodin 00minut 00sekund

Úvod
Firma
- aktuality
- reference
- dokumenty
- historie

Služby
- kalení
- středofrekvenční kalení
- vysokofrekvenční kalení
- dodávky technologií
- doprava, zasílání

Výroba
- kompletní zařízení
- aplikační stroje
- řídicí systémy
- renovace
- dodávky technologií
- induktory

Prodej
- Fluxtrol
- second hand

Kontakt
Časté dotazy
_______________

Divize
- Sériová výroba
- Kusová výroba
- Zařízení
- Služby
_______________

NE letnímu času
NE letnímu času

_______________

Spřátelené firmy :


Roboterm spol.s r.o.
     Asociace pro tepelné zpracování kovů
Fluxtrol Inc.


Dotazy a odpovědi


  1) Jaké údaje by měla obsahovat poptávka na indukční kalení?
  2) Jakou hloubku prokalení lze indukcí dosáhnout?
  3) Je z hlediska indukčního kalení zásadní rozdíl mezi materiály 12 050 a 12 060?
  4) Jakou tvrdost lze indukcí dosáhnout u materiálu 42CrMo4?
  5) Lze kalit čepy nebo hřídele, které mají v kalené ploše otvory nebo drážky pro pera?
  6) Lze kalit ozubená kola?
  7) Lze kalit otvory?
  8) Lze indukčně kalit nerotační nebo tvarově složité součásti?
  9) A co kulové součásti?
10) Lze kalit velká pojezdová kola, lanovnice a podobné součásti?
11) Lze vydat atest na indukční kalení s dosaženou povrchovou tvrdostí a hloubkou zákalu?
12) Vzniknou při indukčním kalení deformace?
13) Je možné deformacím zabránit?
14) Je možné opracovat povrch součásti před indukčním kalením načisto?
15) Je možné osazené součásti dokalit až k osazení?
16) Kalí se indukčně cementované součásti?
...


1) Jaké údaje by měla obsahovat poptávka na indukční kalení?

· výkres součásti s vyznačením požadovaného zákalu
· požadovaná povrchová tvrdost
· požadovaná hloubka zakalení (metodika vyhodnocení)
· materiál
· hmotnost součásti
· počet kusů (případně velikost dávek)
· kontakt na poptávajícího

2) Jakou hloubku prokalení lze indukcí dosáhnout?

Hloubka zákalu je závislá především na frekvenci. Na vysokofrekvenčních strojích (350 kHz) se dosahuje běžně hloubka 0,8 - 2 mm, na středofrekvenčních (4 - 10 kHz) 2 - 8 mm. Výjimečně - například použitím ještě nižší frekvence, předehřevu apod. - i více. Hloubka zákalu také závisí na prokalitelnosti použitého materiálu a metodice vyhodnocování.

3) Je z hlediska indukčního kalení zásadní rozdíl mezi materiály 12 050 a 12 060?

Ano, je. Materiál 12 060 sice dosahuje poněkud vyšší tvrdosti, ale zejména u tvarových součástí je na rozdíl od 12 050 velmi náchylný ke vzniku trhlin. Tam, kde požadovaná tvrdost nepřesahuje 58 HRc, je proto vhodnější používat právě 12 050.

4) Jakou tvrdost lze indukcí dosáhnout u materiálu 42CrMo4?

Maximálně 58 HRc, běžně 53 - 58 HRc.

5) Lze kalit čepy nebo hřídele, které mají v kalené ploše otvory nebo drážky pro pera?

Ano. Otvory v kalené ploše do průměru 3 mm pro VF, resp. 5 mm pro SF v případě, že mají zaoblené nebo sražené hrany, nevadí vůbec. U větších otvorů a drážek pro pera, pokud nelze tyto oblasti při kalení vynechat, je třeba přijmout technická opatření, která zabrání poškození hran otvorů při kalení.

6) Lze kalit ozubená kola?

Samozřejmě, ovšem s jistými omezeními. Pastorky a malá ozubená kola do modulu 5 se kalí jednorázovým nebo integračním ohřevem na VF.
Velké moduly (nad 8) se kalí metodou zub po zubu na VF i SF. Konstrukcí induktoru lze dosáhnout zákalu buď na bocích a hlavě zubů s měkkou patou, nebo na bocích a patě s měkkou hlavou.
Moduly 5 - 8 se kalí velmi obtížně.

7) Lze kalit otvory?

Ano, bez problému o průměru nad 30 mm, menší s jistými omezeními, které je nutno konzultovat případ od případu (včetně použitého materiálu).

8) Lze indukčně kalit nerotační nebo tvarově složité součásti?

V zásadě ano, ovšem s omezeními danými fyzikální podstatou použité metody. Tyto součásti je nutno řešit individuálně, případ od případu. Obvykle je nutno počítat s finančně náročnou přípravou (výroba speciálního induktoru).

9) A co kulové součásti?

V zásadě ano, viz předchozí bod.

10) Lze kalit velká pojezdová kola, lanovnice a podobné součásti?

Ano, metodou postupného kalení po obvodě. Součást se pomalu otáčí podle své osy rotace definovanou obvodovou rychlostí a její obvod je postupně (analogicky jako u čepů nebo hřídelí) kalen sprchovacím induktorem, tvarovaným podle profilu kalené plochy. U této metody je třeba počítat s měkčí oblastí v místě napojení (počátek a konec kalení).

11) Lze vydat atest na indukční kalení s dosaženou povrchovou tvrdostí a hloubkou zákalu?

Ano, součásti jsou průběžně kontrolovány na povrchovou tvrdost ověřeným tvrdoměrem. V případě dokladování hloubky zákalu je nutno provést destruktivní zkoušku; vydání tohoto atestu není v ceně kalení.

12) Vzniknou při indukčním kalení deformace?

Ano.

13) Je možné deformacím zabránit?

Úplně ne, ale technickými opatřeními je možné je výrazně omezit.

14) Je možné opracovat povrch součásti před indukčním kalením načisto?

Není. Při indukčním kalení dochází k oxidaci povrchu a k deformacím (průhyb, nárůst průměru).

15) Je možné osazené součásti dokalit až k osazení?

Ano. Běžně lze indukčně kalit cca 4 - 8 mm od osazení (podle konkrétních geometrických poměrů). Ovšem za cenu výroby speciálního induktoru lze dosáhnout zákalu až k osazení nebo dokonce včetně čelní plochy osazení.

16) Kalí se indukčně také cementované součásti?

Ano. Součást z vhodného materiálu se celá nacementuje a následně se indukčně zakalí pouze požadované plochy. Výhodou je, že hloubka zakalené vrstvy je definována hloubkou cementace a může být menší, než by bylo možno dosáhnout indukčním kalením přímokalitelných materiálů.
...

… copyright© 2011 MARTENZIT® s.r.o. … webmaster Riky