English Česky


provozovna :
Potoční 170
Kutná Hora
mapa
tel: 734 374 474 info@martenzit.cz
     Martenzit - zpět na úvod
úvod

tento rok jsme zpracovali již více než 50 000 kusů
na trhu jsme již více než 25 let - 00dní 00hodin 00minut 00sekund

Úvod
Firma
- aktuality
- reference
- dokumenty
- historie

Služby
- kalení
- středofrekvenční kalení
- vysokofrekvenční kalení
- dodávky technologií
- doprava, zasílání

Výroba
- kompletní zařízení
- aplikační stroje
- řídicí systémy
- renovace
- dodávky technologií
- induktory

Prodej
- Fluxtrol
- second hand

Kontakt
Časté dotazy
_______________

Divize
- Sériová výroba
- Kusová výroba
- Zařízení
- Služby
_______________

NE letnímu času
NE letnímu času

_______________

Spřátelené firmy :


Roboterm spol.s r.o.
     Asociace pro tepelné zpracování kovů
Fluxtrol Inc.


Historie firmy

Právnická osoba MARTENZIT® s.r.o. byla založena v roce 2000. Kmenoví zaměstnanci firmy, včetně vedení a majitelů, jsou bývalými zaměstnanci Vědecko-výzkumné základny Závodů elektrotepelných zařízení ZSE Praha, později Solfer s.p. Toto špičkové vědecké pracoviště, jediné svého druhu v tehdejším Československu, se zabývalo již od roku 1950 (zpočátku pod hlavičkou VÚOS) základním a aplikovaným výzkumem v oblasti indukčních technologií. Vedle řešení celé řady státních výzkumných úkolů tento výzkumný ústav ve spolupráci s dalšími výzkumnými pracovišti (např. SVUM) a výrobními závody ZEZ Praha a ZEZ Rychnov nad Nisou řešil stovky konkrétních zadání řady tuzemských i zahraničních firem.

Pracovníci oddělení indukční technologie spolu s několika specialisty dělnických profesí zahájili soukromé podnikání jako fyzická osoba Ing. Jiří Kreisinger - MARTENZIT v roce 1993. Zpočátku se firma zabývala pouze zakázkovým indukčním kalením. Později, přibližně od roku 1996, začala s vývojem indukčních technologií a dodávkou zprvu menších kalicích zařízení.

Po svém založení v roce 2000 firma MARTENZIT® s.r.o. plynule navázala na činnost fyzické osoby - Ing. Jiří Kreisinger - MARTENZIT. Převzala všechny zaměstnance i zařízení, a stala se tak jediným nositelem unikátního know-how v tomto úzce specializovaném oboru. Vývojem a výrobou vlastních kalicích zařízení, elektronických řídicích systémů a indukčních technologií je, pokud je nám známo, jediným takovýmto pracovištěm v republice.

Od roku 2007 je firma MARTENZIT® s.r.o. registrovanou ochrannou známkou a od téhož roku je i členem Asociace pro tepelné zpracování kovů.

Od roku 2008 je firma také distributorem feromagnetických materiálů firmy Fluxtrol USA.

Firma nemá a nikdy neměla zahraniční majetkovou účast, všichni majitelé jsou občané České republiky.

...

V roce 2002 byla i naše firma katastrofálně postižena povodní (hladina vody v našich dílnách dosahovala 3 metry). V důsledku toho jsme byli nuceni kompletně zrekonstruovat naše zařízení.

zatopená vrátnice a budova Technometry hladina vody sahala až vysoko nad soustruh rozpracovaný rozvaděč po opadnutí vody zrezivělý a bahnem zanesený SF kalící stroj
...

… copyright© 2011 MARTENZIT® s.r.o. … webmaster Riky